Química 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499951966 por Manuela Domínguez Real

October 19, 2019

Obtenga el libro de Química 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499951966 de Manuela Domínguez Real en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

Química 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499951966 por Manuela Domínguez Real
Titulo del libro : Química 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499951966
Fecha de lanzamiento : May 12, 2016
Autor : Manuela Domínguez Real
Número de páginas : 376
ISBN : 8499951961
Editor : Baía Edicións A Coruña. S.L.

Manuela Domínguez Real con Química 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499951966

Os contidos do texto organízanse en oito temas. Nos Temas 1 e 2 trabállanse o segundo bloque do Currículo: 'Orixe e evolución dos compoñentes do Universo'. Os Temas 3, 4, 5 e 6 correspó¿ndense co terceiro bloque: 'Reaccións químicas'. O Tema 7 trata o cuarto bloque: 'Síntese orgánica e novos materiais'. Ademais engádese o Tema 0 como repaso dalgúns aspecto fundamentais que se estudaron no Primeiro curso de Bahcarelato, por considerar que pode ser necesaria a súa revisión como punto de partida ou para a preparación da Avaliación Final de Bacharelato.

O primeiro bloque do currículo, 'A actividade científica' traballarase de xeito simultáneo ao resto dos bloques. Así, todos os temas inclúen Prácticas de laboratorio, que permiten planificar, realizar, presentar e avaliar deseños experimentais. Polo mesmo propóñense Actividades TIC baseadas na realización de pequenos proxectos de investigación con procura, análise e elaboración de información, empregando as tecnoloxías de información e da comunicación como ferramenta. Estas actividades pódense realizar en grupo, polo coxunto da clase, ou individualmente. Con todo isto os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe do primeiro bloque cobran sentido en relación cos dos outros bloques e a química vincúlase coa presenza na vida cotiá e coas súas respercusións en numerosos ámbitos da sociedade actual.

En cada tema faise un desenvolvemento teórico da materia, acompañado dunha serie de 'Exercicios resoltos' que pretenden servir de guía e axuda ao alumnado para traballar dos distintos estándares de aprendizaxe. Ademais, ao final de cada tema formúlanse unha serie de 'Actividades propostas' que pretenden enfrontar o alumnado a situacións problemáticas que deberán resolver pondo en xogo os saberes adquiridos. Estas actividades levan indicada a solución numérica para facilitar o traballo autónomo por parte das alumnas e alumnos e fomentar a competencia de aprender a aprender.

Co fin

Los más vendidos Libros El diamante de Moonfleet Viaje al centro de la Tierra (Clásicos - Tus Libros-Selección) For Whom The Bell Tolls El Señor de las Moscas (El Libro De Bolsillo - Bibliotecas De Autor - Biblioteca Golding) El diamante de Moonfleet Las aventuras de Tom Sawyer (La aventura de LEER con Susaeta - nivel 3) Don Quijote de la Mancha Oxford Bookworms Library: Oxford Bookworms 1. The Adventures of Tom Sawyer MP3 Pack The Painted Man (The Demon Cycle, Book 1) Blood Meridian The Call of the Wild (Global Classics) El Señor de las Moscas (El Libro De Bolsillo - Bibliotecas De Autor - Biblioteca Golding nº 3001) Don Quijote Los tres mosqueteros (PENGUIN CLÁSICOS) King Solomon's Mines (Penguin Classics) El mundo perdido (Clásicos - Tus Libros-Selección) Tarzan of the Apes The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne (Illustrated) (English Edition) The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders (Classics) La isla del Tesoro (Clásicos - Tus Libros-Selección) The call of the wild. Con audiolibro. CD Audio (Green apple) Sherlock Holmes (Obras completas) El pirata Benito Cereno: Y otros cuentos del mar (Avatares) Robinson Crusoe (Los mejores clásicos) Colmillo Blanco (El Libro De Bolsillo - Bibliotecas De Autor - Biblioteca London) La isla del tesoro (PENGUIN CLÁSICOS) The Jungle Book Encender una hoguera (Literatura Rey Lear nº 45) Journey to the Centre of the Earth (Collins Classics) The Arabian Nights (Barnes & Noble Leatherbound Classic Collection) Robinson Crusoe (PENGUIN CLÁSICOS) Peter Pan (The Penguin English Library) Un viejo que leía novelas de amor (MAXI) The End Of The Affair (Vintage Classics) The Adventures of Huckleberry Finn (Penguin Classics) [Idioma Inglés] El conde de Montecristo: Ilustrado Dersu Uzala (BEST SELLER) Las aventuras de Pinocho (PENGUIN CLÁSICOS) La Vuelta al Mundo en Ochenta Dias Catch-22 (Vintage Books) Moby Dick (Collins Classics) Pierre Alexis Ponson du Terrail: Oeuvres - N° 69 (lci-eBooks) (French Edition) LAS MINAS DEL REY SALOMON Bosambo Of The River: Large Print Oliver Twist: Original and complete edition El Regreso de Tarzan (Novelas de Cine) La isla del tesoro (Los mejores clásicos) La isla misteriosa (El Libro De Bolsillo - Bibliotecas De Autor - Biblioteca Verne) G. F. Unger Sonder-Edition 172 - Western: Die letzte Stadt (German Edition)